Adalet Bakanlığı memur alım ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. Adalet Bakanlığı dönem dönem çeşitli kadrolar için personel alımları yapıyor. Süresi dolan ilanların sonrasında ise başvuru sonuçları peryder pey açıklanmaktadır. Son zamanlarda yaşanan virüs salgınından dolayı birçok ilanda ertelemeler de söz konusu olabiliyor.

* Sözleşmeli Mühendis (50) Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları: Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis (50) pozisyonu için başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar aşağıda ilan edilmiştir. Koronavirüs (COVİD-19) salgınının Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi ileri bir tarihte ayrıca ilan edilecektir. Sonuç Sorgulama Sayfası

* YARGITAY SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI Yargıtay Başkanlığı Sürekli İşçi alımı ilanı (TMY) başvuru sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri 20/04/2020 tarihine kadar Başkanlığımıza (Personel ve Eğitim Müdürlüğü) kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

BELGELER Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), Adli Sicil Belgesi (e Devletten alınacak), SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge, Diploma/Mezuniyet Belgesinin fotokopisi, Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin fotokopisi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların, durumlarını gösterir belgenin fotokopisi, İkametgah Belgesi.

*YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI; Başvurular sona erdi. Sonuçlar için TIKLAYINIZ.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile geçerli yabancı dil puanının yüzde 30'nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır. b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ a) Sözlü sınav yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir. VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 olarak belirlenmiştir. b) Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

*YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI & SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI; Başkanlığımızca, sınav  ilanı yapılan ve başvuruları alınan 3 sözleşmeli çözümleyici ve 3 sözleşmeli programcı alımı sınavı, yeterli  başvuru olmaması sebebiyle, Yargıtay Yönetim Kurulunun 06/04/2020 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

* Stajyer Kontrolör Alımı Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu; Yerleştirmeye hak kazanan stajyer kontrolör adaylarının; a) Mal bildirimi (Ek-1), b) 2 adet biyometrik fotoğrafı, c) Bilgi Formu (Ek-2) 24/04/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

* YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ VE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİNİN (HİZMETLİ) GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 30 Mart 2020 03/04/2020 tarihinde Başkanlığımız emrinde göreve başlaması planlanan sözleşmeli zabıt katibi ve sözleşmeli destek personelinin (hizmetli), Yeni Tip Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında göreve başlama tarihleri bir sonraki duyurumuza kadar ertelenmiştir. İlgililere duyurulur.

*Pedagog sözlü sınavı; ERTELEME - 20 Şubat 2020 tarihinde Bakanlığımızca duyurusu yapılan ve 31 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Pedagog Alımı Sözlü Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 (Koronavirüs) salgınına tedbir almak amacıyla başka bir tarihe ertelenmiştir. Sözlü sınav tarihi yeniden belirlenerek internet sitemizde ilan edilecektir.