Teşkilat Yasası kapsamında birim bazında değişiklikler yapıldığını belirten Taşkın, hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislerin tanımında düzenlemeye gidildiğini ve bundan böyle bu tür acil servislerin “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” şeklinde tanımlanacağını belirtti.

Necip Taşkın, yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” şeklindeki acil servisler için; günde 500 hasta kabulü, sarı alan hastası, kırmızı alan gerektirmeyen ve kırmızı alan gerektiren hasta sayısı, hastane büyüklüğü, acil serviste bekleme süresi, ambulansla hasta alma sayısı gibi kriterlere bakılacak. Bu kriterlerin dışında ayrıca acil servise gelen ‘kırmızı alan’ kodunda yer almayan ve poliklinik muayenesi gereken hastalar için ‘Yeşil Alan 1’ ve ‘Yeşil Alan 2’ kodu verilerek bu hastalara poliklinik muayenesi hizmeti verilecek.

Söz konusu kriterlerle ilgili bilgilendirmeyi konuyla ilgili gerekli eğitimleri almış olan personel yapacak. Yine bu çerçevede “Kırmızı Alan” hastalarının yakınlarına bilgilendirme yapılması zorunlu olacak ve bununla ilgili bilgilendirmeyi de gerekli eğitimleri almış olan personel yapacak.”

Söz konusu düzenlemenin hastalar açısından uygun değerlendirildiğini belirten Taşkın, aynı zamanda diğer acil servis hastalarının durumları hakkında bilgilendirmeyi de Sosyal Hizmet Uzmanı veya bu konularda eğitim almış personel tarafından yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, burada hasta ve hasta yakını memnuniyetinin dikkate alındığını görüyoruz, dedi.

Necip Taşkın, değerlendirmesine şu şekilde devam etti: “Önemli konulardan biri de şüphesiz hasta karşılama ve taşıma işlemidir. Bununla ilgili düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Her hastane de ve özellikle acil servislerde hasta karşılama ve taşıma personeli bulunmalıdır. Yine hasta mahremiyetine dikkat çekici bir düzenleme yapıldığını görüyoruz: kör nokta bulunmayacak şekilde güvenlik kameralarının bulundurulacak, ayrıca bu kayıtlar 2 ay saklanacak.

Anadolu Sağlık Sen olarak, acil nöbetlerde yapılan yeni düzenlemeyi destekliyoruz. Acil branş nöbeti tutan tabiplere iş planı ve idari birimlerde, nöbet günü ek bir görev verilemeyecek.

Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti tutulan hastanelerde, nöbetçi tabiplerin branşları dışında hasta kabulü ve konsültasyon ihtiyaçları için, her branşın acil icapçı tabip nöbet listesi düzenlenecek. Bunun yanı sıra gerekli görülmesi halinde klinik tabipleri de acil serviste görevlendirilebilecek.

Bunun yanı sıra konsültasyon sürelerinin aciliyete göre en fazla 30 dakika ile sınırlandırılması tabipler açısından olumlu olmuştur. Konsültasyon tabiplerinin kendi branşlarıyla ilgili olarak net öneri de bulunmaları zorunlu kılınmıştır.

Konsültasyon, acil veya icapçı nöbetçi tabiplerin çağrıldıkları halde görevlerine gelmemeleri halinde nöbet içretlerinin kesilerek ve haklarında idari işlem yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Tartışmalı olan diğer önemli bir konuya düzenleme getirilmiştir: Hastaneye vaka getiren ambulanslar beklenmeksizin hemen teslim alınacak ve en fazla 15 dakika içerisinde ayrılışını yapmak zorunda kalacak.

Ayrıca hizmetin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Baştabip yardımcıları da acil sorumlu tabibi ile birlikte müteselsilen ve birinci dereceden sorumlu tutulmuştur.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yayınlanmasının ardından maddeler üzerinde sendikamızca yapılan değerlendirmelerde özellikle hasta hakları ve hasta memnuniyetinin dikkate alındığı görülmüştür. Hasta ve hasta yakınları açısından olumlu değerlendirilebilir, ancak bazı sağlık çalışanları açısından memnuniyet verici olmayabileceği kanaatindeyiz. Buna rağmen yeni düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”