Kamuajans.com – Eğitim-Bir-Sen olarak, Anadolu Üniversitesi’ne başvurarak, Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan personele, ÖSYM Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan merkezî sınavlarda ödenmekte olan ücretten aşağı olmamak üzere sınav görev ücreti ödenmesi için düzenleme yapılmasını istedik.

Ücretli öğretmenlere de nöbet görevi verilsin Ücretli öğretmenlere de nöbet görevi verilsin
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan merkezî sınavlara ilişkin usul ve esaslar, Anadolu Üniversitesi Merkezî Sınav Yönergesi’nde düzenlenmiş olup, yönergenin 25. maddesinde, “Sınav görevlilerine ödenecek ücretler 29/5/2017 tarihli ve 2017/10383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sınav ve Soru Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında belirlenir” hükmü yer almaktadır.
Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan merkezî sınavlarda görev alan, çoğunluğunu öğretmenlerin teşkil ettiği kamu personeline, adı geçen yönerge maddesi kapsamında sınav görev ücreti ödenmektedir. Ancak bahse konu ücretler, emsali diğer merkezî sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve ÖSYM’nin ödediği sınav ücretlerine nazaran çok daha düşüktür. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) sınavlarında görevlendirilen personele gözetmenlik görevi için 1600 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında (221,53 TL); ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda görev alan personele gözetmenlik görevi için 1500 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında (207,69 TL) ücret ödenmektedir. Oysa aynı türden merkezî sınavlarda Anadolu Üniversitesi tarafından gözetmenlik görevi için sadece 90,00 TL ücret ödenmektedir. Üniversitenin sınav görev ücretlerinde 2019 yılında hiçbir artış gerçekleştirilmemiş, halen 2018 yılında belirlenen oranda ücret ödenmektedir.
Benzer nitelikte olan merkezî sınavlarda görevlendirilen öğretmenlerimiz için ÖSYM Başkanlığı’nın ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın ödediği ücretin çok altında bir ödeme yapılıyor olması eşit işe eşit ücret politikasına aykırıdır.
Bu nedenle, açık öğretim sınavlarında görev alan personele, ÖSYM ve bakanlıkça yapılan sınavlarda ödenen ücretten aşağı olmamak üzere, emeklerinin karşılığı ve emsal ücretlere denk bir miktarda ödeme yapılması gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi’ne başvurumuz için tıklayınız