Söz konusu resmi yazıda ''Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okulları; öğrenimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış örgün eğitim çağı dışına çıkmış vatandaşlarımıza öğretim hizmeti vermektedir.

Açık öğretim okullarında bir eğitim öğretim yılı yönetmelik gereği 3 dönemden 
oluşmaktadır. Dönem sonu sınavları, merkezi sistem sınavları ile yapılmaktadır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.05.2020 tarihli ve 34878943-480.03-E.6798309 sayılı yazısı ile “Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınavın tarihinin 20 Haziran 2020 olarak belirlendiğini, Açık Öğretim Kurumları 2' nci dönem sınavlarının 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılamayacağını bildirmiştir. Ayrıca yapılan görüşmelerde; 2020 yılı Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacak olması nedeniyle açık öğretim okulları 3' üncü dönem sonu sınavlarını en erken 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde yapabileceklerini belirtmişlerdir.

Sınav takviminde yapılan değişiklikler ve 3' üncü dönem sonu sınavlarının ekim 
ayında yapılması hâlinde; 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt işlemlerinin ve yüz yüze eğitim derslerinin zamanında yapılamamasına neden olacaktır. Açık öğretim okulları öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları, sınav takviminin uygulanabilir olması, yeni eğitim öğretim yılı kayıtlarının ve yüz yüze eğitimlerin zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okulları yönetmelikleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ;

Açık öğretim okulları 3' üncü döneminde, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yurt içi ve yurt dışı programlarına kayıtlı, 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış tüm öğrenciler için dönem açılması ve dönemin sayılması, haftalık ders çizelgelerine göre öğrencilere bir dönemde alabilecekleri toplam kredi kadar ders atanması, sistemde oluşan genel ağırlıklı puanın bu dersler için ders puanı olarak belirlenmesi, genel ağırlıklı puanı, geçme puanının altında olanlara veya genel ağırlıklı puanı olmayanlara geçme puanının ders puanı olarak belirlenmesi ve atanan derslerin kredisinin verilmesi, Açık Öğretim Ortaokulu yurt içi ve yurt dışı programlarına kayıtlı öğrenciler için dönem açılması, öğrencilere bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanması, sistemde oluşan genel ağırlıklı puanın bu dersler için ders puanı olarak belirlenmesi, genel ağırlıklı puanı, geçme puanının altında olanlara veya genel ağırlıklı puanı olmayanlara geçme puanının ders puanı olarak belirlenmesi,
Açık Öğretim Kurumları 2' nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması, Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.'' denilmiştir.