10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında 2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, 2019/3 dönemi mezun öğrencilerin üniversiteye kayıt veya üniversite kaydının kesinleşmesi, iş başvurusu vb. mağduriyet yaşamaması adına tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezlerinin görev ve sorumluluğundadır.

Halk Eğitimi Merkezleri, 2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 27.10.2020-30.11.2020 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezleri 2019-3 Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.

2019/3 döneminde tüm Halk Eğitimi Merkezleri diploma iş ve işlemlerini yapacakları için, 2019/2 döneminde diploma basım iş ve işlemlerini yapan Koordinatör Halk Eğitimi Merkezleri, illerindeki diğer Halk Eğitimi Merkezlerine diploma iş ve işlemlerinde rehberlik yapacaklardır. 


2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diplomasını basacak Halk Eğitimi Merkezlerinden matbu diplomaları tarafına ulaşmamış olanların, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Hayat Boyu Öğrenme Birimleri ile irtibat kurarak matbu diplomalarını ivedilikle teslim almaları gerekmektedir. Bu konudaki tüm yasal sorumluluk, Halk Eğitimi Merkezlerindedir. 


Halk Eğitimi Merkezleri, 2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimize ait diploma ile ilgili tüm iş ve işlemleri, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir. 


Halk Eğitimi Merkezleri, 2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar. 


2019/3 döneminde mezun olan öğrencilerimize diplomalarını teslim ederken; ö
ğrenci tarafından diploma defterine imza atılması, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Diploma Takip" kısmına; "Diploma Öğrenci Tarafından Alındı" ibaresinin, diplomayı teslim eden görevli tarafından kaydedilmesi gerekmektedir.  

2019/3 döneminde aynı ilçede birden fazla Halk Eğitimi Merkezi olan ilçelerde, diploma basacak olan Halk Eğitimi Merkezleri yönerge metninin altında liste halinde belirtilmiştir.   

"10.01.2020 Tarih ve 750563 Sayılı 2020/1 Numaralı Genelge" için 
tıklayınız. 

"2019-3 Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" için 
tıklayınız. 

"2019/3 Döneminde Aynı İlçede Birden Fazla Halk Eğitimi Merkezi Varsa Diploma Basacak ve Basmayacak Olan Halk Eğitimi Merkezleri Listesi" için 
tıklayınız

"2019-3 Döneminde Diploma İş ve İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" için 
tıklayınız.