T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı: 24659360-20-E.457707
Konu: İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

12.01.2017

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt işlemlerinin 12 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulunun 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme işlemlerinin ise 30 Ocak-08 Şubat 2017 tarihleri arasında ekteki kılavuzlara göre yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Osman AKKUŞ
Daire Başkanı

EKLER

AÖO İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Kılavuzu
AÖL İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Kılavuzu
MAÖL/AÖİHL İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Kılavuzu

OLUR
12.01.2017

Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ
Genel Müdür V.

AÖL İlk kayıt kılavuzu için 
tıklayınız.

AÖO İlk kayıt kılavuzu için 
tıklayınız.