Kur'an-ı Kerim'in doksan ikinci suresi olan Leyl Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 21 ayettir. Leyl Suresi ismini ilk ayette geçen ve gece anlamına gelen leyl kelimesinden alır. Leyl Suresinin türkçe okunuşu, meali ve sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir ve tefsirini öğrenebilirsiniz.

Leyl Suresi Türkçe Okunuşu

1.Velleyli iza yağşa.

2.Vennehari iza tecella.

3.Ve ma halekazzekere vel'ünsa.

4.İnne sa'yeküm leşetta.

5.Feemma men a'ta vetteka.

6.Ve saddeka bilhusna.

7.Fesenüyessirühu lilyüsra.

8.Ve emma men bahıle vestağna.

9.Ve kezzebe bilhusna.

10.Fesenüyessirühu lil'usra.

11.Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.

12.İnne 'aleyna lelhüda.

13.Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.

14.Feenzertüküm naren telezza.

15.La yaslaha illel'eşka

16.Elleziy kezzebe ve tevella.

17.Ve seyücennebühel'etka.

18.Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.

19.Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.

20.İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.

21.Ve lesevfe yerda.

Leyl Suresi Türkçe Anlamı

1.(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,

2.Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

3.Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

4.Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

5, 6, 7.Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8, 9, 10.Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

11.Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

12.Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

13.Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14.Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15, 16.O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17, 18.Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19, 20.O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).

21.Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.