Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 83203306-10.03-E.14485029 sayılı Paralı Yatılı Öğrenci Taksitleri konulu 9 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

MEB'den Uzman Öğretmenlik Sınavı Hakkında Yeni Duyuru MEB'den Uzman Öğretmenlik Sınavı Hakkında Yeni Duyuru
Genel Müdür Cengiz Mete imzalı resmi yazıda ''bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları ile ilgili iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. 

COVID-19 salgını nedeniyle Personel Genel Müdürlüğünün 21 Temmuz 2020 tarihli ve 9671530 sayılı yazısı ile 28 Mart-1 Eylül 2020 tarihleri arasında durdurulan eğitim faaliyetleri 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmış ve öğrencilerin resmi okul pansiyonlarında barındırılmaları ile ilgili Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 31 Ağustos 2020 tarihli ve 11613593 sayılı yazısı illere gönderilmiştir.

12 Ekim 2020 tarihinde belirlenen sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle paralı yatılı öğrencilerin pansiyona kayıtları yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 51'inci maddesinde; ''Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında diğer taksitler ise Kasım, Şubat ve Nisan ayının son iş gününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir... Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci taksitinin tamamını ödemek zorundadır.'' denilmektedir.

Bu madde kapsamında pansiyonlarda paralı yatılı öğrenci olarak barındırılan öğrencilerin mağdur edilmemesi için Kasım ayına kadarki süre olan 18 günlük ücretin, her yıl M cetveli ile belirlenen günlük barınma ücretinin (3660 TL/255 gün) hesaplanarak ilgili birime ödenmesi ve yeni taksit dönemi olan Kasım ayına ait ücretin ise Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında belirtilen hükümler doğrultusunda tahsil edilmesi uygun görülmektedir.'' denilmiştir.