Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 71287530-105.99-E.14501334 sayılı Pansiyonlarda Barınma konulu 9 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Öğretmenlerin Promosyon anlaşmasını güncelleyen il müdürlükleri ve yeni anlaşma fiyatları Öğretmenlerin Promosyon anlaşmasını güncelleyen il müdürlükleri ve yeni anlaşma fiyatları
Genel Müdür Bakan a. Cengiz Mete imzalı resmi yazıda ''31 Ağustos 2020 tarihli ve 71287530-105.99-E.11613593 sayılı yazı ile destekleme ve yetiştirme kursları çerçevesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin resmi okul pansiyonlarında barındırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bildirilmiştir. 12 Ekim 2020 tarihinde ise belirlenen sınıflar seviyesinde yüz yüze eğitim başlayacaktır. Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okul pansiyonlarında barındırılabilecektir.

1- Öğrenci ve görevli diğer personelin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak pansiyonlara alınması, semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınması

2- Bakanlığımızca hazırlanan ''Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu''nda belirtilen tedbirlerin alınması

3- Okul müdürlüklerince hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında belletmen, nöbetçi belletmen, yardımcı personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi

4- Pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesi, evci ve çarşı izinlerinin pandemi tedbirleri çerçevesinde okul yönetimlerince yeniden düzenlenmesi

5- 9 Ekim 2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.14485029 sayılı Makam Onayı gereği pansiyonlarda barınacak parasız yatılılık şartlarını taşıyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin hükümlerine göre, paralı yatılı öğrenciler için ise ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre ve 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren aynı Yönetmeliğin 51'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılması 

6- Burslu öğrencilerden parasız yatılılığa geçmek isteyenler ile ilgili İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Burslara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun gereği bursların kesileceği konusunda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi, geçiş talebinin yazılı olarak alınması

7- 12-19 Ekim 2020 tarihleri arasında pansiyonlarda barındırılacak olan paralı ve parasız yatılı öğrenci kayıtlarının e-Pansiyon üzerinden tamamlanması gerekmektedir.'' denilmiştir.