Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 73911930-10.0.02-E.14484931 sayılı Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Yüz Yüze Eğitim konulu 9 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Bakan Mahmut Özer'den Okul Müdürleri Ve Öğretmenlere uyarı :Paydaşlarınızla iş birliğinizi para üzerine kurmayın Bakan Mahmut Özer'den Okul Müdürleri Ve Öğretmenlere uyarı :Paydaşlarınızla iş birliğinizi para üzerine kurmayın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''okul öncesi eğitime devam edecekler ile 1'inci sınıfa başlayacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 21 Eylül 2020 tarihinde başlayan yüz yüze eğitim süreci kamuoyuna açıklandığı üzere kapsamı genişletilerek devam edecektir. Bu bağlamda yüz yüze eğitim sürecinde özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulamada birlik sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1- 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edeceklerdir.

2- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacaktır. 

3- 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilerimize ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (İlkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrencilerimiz de yüz yüze eğitime 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren dahil olacaklardır. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacaklardır.

4- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimizin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okullarımız yüz yüze eğitime başlayacaktır. Ancak bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak olup, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve . sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim görev öğrencilerimizin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar verecektir.

5- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ortaöğretim seviyesindeki tüm özel eğitim okulları (özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim uygulama 3. kademe) yüz yüze eğitime başlayacaklardır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim 2020 tarihli ve E.13991612 sayılı yazısı doğrultusunda bu Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların bünyesinde açılmış olan özel eğitim sınıflarında uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada 2 gün yapılacaktır. Özel Eğitim meslek okullarımızda ve bu okul programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında ve özel eğitim meslek liselerimizde işletmelerde mesleki eğitim dersi kapsamında yapılacak staj/beceri eğitimi Genel Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30 Eylül 2020 tarihli ve E.13845843 sayılı yazısı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 25 Eylül 2020 tarihli ve E.13501095 sayılı yazısı dikkate alınarak uygulanacaktır. Bu okullarımız ve sınıflarımızda uygulama derslerinin yüz yüze olarak yapılmasına dikkat edilecektir.

6- Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yapılacak olan yüz yüze eğitim faaliyetinde ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde yapılacaktır. Okullarımızın yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek teşkil etmesi bakımından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacaktır. (Ek-1) Ayrıca COVID-19 ile mücadele kapsamında okullardaki öğle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacaktır.

7- İl/İlçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerimizin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde sağlamakla mükelleftir. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmen görevlendirmelerinin ivedi şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek olup devamsız sayılmayacaktır.

8- Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan ''öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler'' bölümüne eksiksi bir şekilde işlenmesi ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmelerinin tamamlanması gerekmektedir. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacaktır. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim almalarında velinin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecektir.

9 - Öğrencilerimizin uzaktan eğitimden faydalanmaları ve evde verimli zaman geçirmeleri amacıyla özel eğitim öğrencilerimize yönelik Genel Müdürlüğümüz tarafından www.orgm.meb.gov.tr, EBA, #OzelimEgitimdeyim, #EKPSS MEBOZEL mobil uygulamaları, tid.meb.gov.tr gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilir. Ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13.30-14.30 arasında yayınlanan ve Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videolarının da öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin bireyse ihtiyacına göre velilere tavsiye edilmesi önem arz etmektedir. (Ek-2)

10- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15 Eylül 2020 tarihli ve E.12792279 sayılı yazısında da belirtildiği üzere yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin ''Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'' ile COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ''COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'' doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımızca hazırlanan ''Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi'' içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

11- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınmalı, öğretmenler tarafından azami özen gösterilerek bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

12- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15 Eylül 2020 tarihli ve E.12792279 sayılı yazısında da belirtildiği üzere okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecektir. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçi olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilmeli, zorunlu refakatçıların okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları gerektiği açıklanmalıdır. Okul servis araçları ile yürütülen taşıma hizmetinin takibi il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

13- Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulmalı ve velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanmalıdır.

14- Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacaktır.

15- Bilim Sanat Merkezleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan/canlı olarak devam edecektir.'' denilmiştir.