Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 76198665-806.01.01-E.17869202 sayılı 9 Aralık 2020 tarihli Okul Kütüphanelerindeki Eserler konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. İsmail ÇOLAK imzalı resmi yazıda ''Bir milletin varlığının en belirleyici unsuru olan kültür, oldukça geniş anlam içermektedir. Geçmişten günümüze hayatın içinde olan her şey kültürümüzün bir parçasını oluşturmakta ve hayatımıza anlam katmaktadır. Bunların içinde kültürümüzün en önemli taşıyıcı unsurlarından biri de basılı eserlerdir. Basılı eserler geçmişimizle bağ kurup günümüzü anlamlı hâle getirmeyi, geleceğimize ilişkin projeksiyon geliştirmeyi sağlamaktadır.

Bu amaca hizmet etmek için eser basımı, korunması ve okurun faydasına sunulması hususunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Millî kütüphaneler, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve diğer kütüphaneler bu görevi üstlenmiştir. Nadir eser olarak tanımlanan çok değerli, bulunması zor olan ve sadece birkaç nüshası günümüze ulaşmış eserler, okurla paylaşılmasının yanı sıra koruma altına da alınmıştır.

Bu kapsamda, iliniz okul ve kurum kütüphanelerindeki nadir eserler ile diğer eserleri uygun şartlarda muhafaza etme ve okurun faydasına sunma hususlarında gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.'' denilmiştir.