7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

24 Aralık 2019 SALI

Sayı : 30988

KANUN

KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No: 201 

Kabul Tarihi: 21/12/2019

MADDE 1- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''yirmidokuz'' ibaresi ''yirmi'' şeklinde değiştirilmiştir.

KANUN