7199 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çocuğu olanlar dikkat! Nakit yardımı herkesi ilgilendiriyor... Çocuğu olanlar dikkat! Nakit yardımı herkesi ilgilendiriyor...
Resmî Gazete

24 Aralık 2019 SALI

Sayı : 30988

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK VE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

Kanun No: 7199

Kabul Tarihi: 21/12/2019

MADDE 1- (1) 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalanan ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası''nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.