Genel Müdür Bakan a. Kemal Varın NUMANOĞLU imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ilgi Yönetmeliğin 63 üncü maddesi kapsamında işletmelerde beceri eğitimlerini yoğunlaştırılmış olarak uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Anadolu Meslek Programı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören ve sadece bir işletme puanı bulunan 12 nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak iş ve işlemlerde tereddüt yaşanması nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin " Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim" başlıklı 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri, denizcilik, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, tarım alanları ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dallarda 10 uncu sınıfta meslek derslerinin eğitimini tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12 nci sınıfın dal derslerinin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görebilirler." hükmü ile "Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi" başlıklı Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında "teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçer." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; sadece bir işletme puanı bulunan ve mezuniyet aşamasına gelen 12 nci sınıf öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yukarıdaki mevzuat hükümleri gereğince önceki eğitim öğretim yıllarında yaptıkları işletmelerde beceri eğitiminden aldıkları puanlarının 12 nci sınıf seviyesine de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Not İşlemleri/ İşletmelerde Uygulama Dersleri Puanları/İşletmelerde Uygulama Dersleri Dosya/Sınav Puanı Girişi ekranından ilgili okul müdürlüklerince girilerek mezuniyet ile okul birinciliğine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Valiliğinizce (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) söz konusu okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirme ve rehberliğin yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.