Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/438) 07 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete 

7 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31267

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/438

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

6 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

6/10/2020 TARİHLİ VE 2020/438 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

ADI SOYADI

GÖREVİ

1- Yavuz KOÇ

İletişim Başkanlığı'na Atama İletişim Başkanlığı'na Atama

İkinci Başkan

2- Taha Meli ARVAS

Başkan Vekili

3- Mutalip ÜNAL

Üye

4- Mutlu AKIN

Üye

5- Yusuf KAYA

Üye

6- Ali AKAY

Üye