T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı: 47227715-88025-63246-6
Konu: 680 Sayılı KHK'nin Uygulanması Hakkında Genelge

18 Ocak 2017

06.01.2017 tarihli ve 29940 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un bazı maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler sonrasında uygulamada yapılacak iş ve işlemlere dair hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Yapılan düzenlemeler sonrası yapılacak iş ve işlemlere dair çıkan genelgeye ulaşmak için