KHK ile Ateşli Silahlar Yasası'nın iki maddesi değiştirildi. Yasanın eski haline göre ruhsatlı silah taşıyan vatandaşlar, ruhsatın veriliş nedenlerinin ortadan kalkması halinde durumu 6 ay içerisinde emniyete bildirmekle yükümlüydü. Yasa, "Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez" hükmünü içeriyordu. Son KHK ile bu ifade kaldırıldı.

Bunun yerine "Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde 6 ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Ancak gerekli şartları haiz olan kişilere 3 bin Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir" hükmü getirildi. Ayrıca Köy Kanunu'nun 74. maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri bir silah harç kapsamından çıkarıldı. Köy Kanunu'nun bu maddesinde güvenlik korucusunun tanımı şöyle: "Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkıya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü güvenlik korucusu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü güvenlik korucuları asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkıyaya karşı köy ve köylüyü korurlar."

Yasaya göre ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahküm olanlara affa uğramış olsalar bile silah ruhsatı verilmiyor. Bu hüküm korundu. Ancak bu konuda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerine tanınan ayrıcalık kaldırıldı. Bu yetkililere her şartta silah taşıma hakkı veriliyordu. KHK'da getirilen son düzenlemeyle, bir yıldan fazla hapis cezası alan veya ateşli silah kullandığı için ceza alan bakanlar ve milletvekilleri, affa uğramış olsalar bile silah taşıma izni alamayacaklar.

Bülent SARIOĞLU 
Hürriyet