Kamuajans.com – Devlet Personel Başkanlığı; 572 Gazi, Gazi ve Şehit yakınının atamasının yapıldığını duyurdu. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilen (572) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi 2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi
Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilen (572) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

572 istihdam hakkı sahibinden;
148'inin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; avukat, biolog, çocuk eğiticisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, istatistikçi, laborant, mühendis, mimar, psikolog, öğretmen, sosyolog, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
-198'inin memur unvanlı kadrolara,
-209'unun hizmetli unvanlı kadrolara,
-17 kişinin işçi kadrosuna
atama teklifleri gerçekleştirildi.


Atananların 347'si erkek, 225'i kadındır.

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;
-17'si bakanlık ve bağlı kuruluşu,
-51'i üniversite,
-4'ü mahalli idare,
-5'i kamu iktisadi teşebbüsü
olmak üzere toplam sayısı 77'dir.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 20/12/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.