Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 55) 26 Aralık 2019 Tarihli ve 30990 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamu Şefleri Platformu'nun "Kamu Şefleri Raporu" Basın Açıklaması Kamu Şefleri Platformu'nun "Kamu Şefleri Raporu" Basın Açıklaması
Resmî Gazete
 
26 Aralık 2019 PERŞEMBE
 
Sayı : 30990

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 55

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234'üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan ''veya'' ibaresi ''ve/veya'' şeklinde değiştirilmiştir. 

KARARNAME