Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 54) 26 Aralık 2019 Tarihli ve 30990 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete 

26 Aralık 2019 PERŞEMBE

Sayı : 30990

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 54

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208'inci maddesi, 280'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 342'nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

KARARNAME