4/D'li tüm daimi işçilere tayin, terfi ve kadro hakkı tanınması ile Re'sen emekliye sevk edilme durumunu ortadan kaldırılması Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e soruldu?

/D'li tüm daimi işçilere tayinterfi hakkı tanınması hakkında önerge:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.04.11.2022 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

1- 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilen işçilerin tayin ve terfi hakkı tanınması yönelik bir düzenleme düşünülmekte midir? 

2- 4/D'li tüm kamu çalışanlarına tayin hakkı verilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

Daimi işçi kadrosuna geçirilen personelin resen emekliye sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi talebine ilişkin önerge:

Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Peki memur maaş farkı ne kadar olacak? Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Peki memur maaş farkı ne kadar olacak?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.04.11.202 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

1- Zorunlu emeklilik diye tabir ettiğimiz 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile daimi işçi kadrolarına geçirilen personellere uygulanan; 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesinin 5. bendi iptal edilerek diğer kamu personelleri gibi istihdam edilmeleri ile ilgili bir çalışma bulunmakta mıdır? 

2- Re'sen emekliye sevk edilme durumunu ortadan kaldıracak bir çalışma var mıdır?