Bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı kuruluşlarda; bir kısmımız Genel idari Hizmetler sınıfında(memur,vhki,bilgisayarişletmeni,anbarmemuru, yurt yönetim memuru,vb.) bir kısmımızda  Yardımcı Hizmetler sınıfında(Hizmetli,bekçi,teknisyen yardımcısı) 657 e tabii olarak çalışan memurlarız.ASPB taşra teşkilatında çalışan 657 tabii memurlar olarak, aldığımızmaaşlar, aynıkurumda  çalışan 4d personellerin maaşlarının altında kalmaktadır. 4d çalışan personel unvanına göre bürüt asgari ücretin, yüzdelik orana göre fazla maaş almaktadır. Aşağıdaki tabloda unvanlarına göre 4d personellerin maaşları görülmektedir.

Ünvanı

Asgari ücretin fazlası

Yol

Yemek

Maaş

Temizlik Personeli

30%

5tl

6tl

2242

Ziyaretçi danışma ve yönlendirme Lise Mezunu

30%

5tl

6tl

2242

Ziyaretçi danışma ve yönlendirme Yüksek okul

40%

5tl

6tl

2455

Özel güvenlik( Lise Mezunu)

40%

5tl

6tl

2455

Özel güvenlik (Yüksek okul )

50%

5tl

6tl

2533

Bakım hizmetinde çalışan( Lise)

55%

5tl

6tl

2605

Bakım hizmetinde çalışan (Yüksek okul)

65%

5tl

6tl

2750

Veri hazırlama ve otomasyon(Yüksek okul)

65%

5tl

6tl

2750

Not: Tablo bekâr 4d personeli için hazırlanmıştır.

Tabloda görüldüğü gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 4d sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin çıplak maaşları bu şekildedir. Bunlara sendikanın vermiş olduğu toplu sözleşme hükümlerince; her ay yakacak parası(30tl), dini bayramlarda 75 tlücret, Resmi ve Dini tatillerde 3 yevmiye ikramiye vb. sosyal haklar da eklendiğinde daha da artmaktadır.

Aşağıdaki tabloda ise 657 ye tabii kadrolarda çalışan memurların maaşları görülmektedir.

Ünvanı

Maaş

Hizmetli

2547

Bekçi

2555

Teknisyen Yardımcısı

2561

Şoför

2739

Memur

2739

Yurt Yönetim Memuru

2753

Anbar memuru

2761

Not: Tablo bekâr memur için hazırlanmıştır.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 657 ye tabii olarak çalışan personeller olarak talebimiz; 4 d kadrosunda çalışan personellerin unvanlarına göre, bürüt asgari ücretin yüzdelik fazlalığı şeklinde almış olduğu gibi, bizlerinde Unvanlarımıza göre tazminat verilerek maaşlarımızınartırılmasıve  Son toplu sözleşmede imzalanan maddeye göre sosyal hizmet tazminatının genişletilerek  tüm personele verilmesi, iş barışı acısından daha uygun olacaktır.