Mil-Enerji Sen olarak talebimiz 4/C’den 4/B statüsüne geçirilmiş ancak, mevcut 4/B kadrosundakiler gibi özlük haklarından yeterince yararlandırılmayan Kamu Çalışanlarının sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerinin giderilmesidir.

Kamu Kurumlarında istihdam şekli arasında yer alan, sözleşmeli personel istihdam yöntemi ülkemizde adalet ve liyakat duygusunu zedeleyen başlıca sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeli personel çalıştırma biçimlerine bakıldığı zaman yirmi civarında farklı istihdam şekli bulunmakla beraber, bunlardan bir tanesi de 4/C’ den 696 sayılı KHK ile 4/B statüsüne geçen çalışanlar yer almaktadır. Bunlar arasında ortaöğrenim mezunu olan personeller idari destek görevlisi unvanında, ön lisans ve lisans mezunu personeller ise idari büro görevlisi unvanında çalıştırılmaktadır. 4/C’den 4/B statüsüne geçen bu grup personelin ise hali hazırda 4/B kadrosunda görev yapmakta olan diğer personellere göre önemli sorunları bulunmaktadır. Özlük haklarının bir çoğundan yararlanamayan bu personel için şu örnek yerinde olacaktır. 4/B kadrosunda görev yapmakta olan bir mühendis ek ödeme oranında % 150’ye kadar ücret alabilirken, 4/C’den 4/b kadrosuna geçen bir diğer mühendis için bu oran % 20 olarak sabitlenmiştir.

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU tarafından her ne kadar 4/C’lilerin 4/B kadrolarına geçiş yapacağı müjdelenmiş olsa da, 2018 yılında 657 sayılı kanunda yapılan değişiklik, 4/C kadrosunda görev yapanları hüsrana uğratmıştır. Bakan SARIEROĞLU'nun Anadolu Ajansı’na vermiş olduğu röportajda “657 içerisinde farklı bir alan düzenlenecek dediler, hiçbirini yapmadık, daha önceki yıllarda kadro nasıl verildiyse, aynı şekilde daha da esnek ve basitleştirilmiş bir şekilde, kurallar olmadan bir sistemi dizayn  ettik " ifadelerini kullanmıştı. Şu an gelinen durumda ise 4/C’ den geçenler adeta 4/B’ nin içinde 4/C statüsüne mahkum edilmişlerdir.

Bir başka örnek üzerinde konuya dikkat etmek gerekirse, 4/c den geçen personeller 4/b kadrosunda aynı mezuniyet kriterlerindeki diğer personellere göre 1000-2000 TL arası düşük ücret almakta, emeklilikte prim ve yaş kriterlerine ulaştıklarında diğer bir deyişle emekliliği hak ettiklerinde de zorunlu emekliliğe tabi tutulmaktadır. 696 sayılı KHK’nın 18. Maddesinde: “bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır” şeklinde ifade edilmesine rağmen; bahsi geçen bu personel her 5-10-15-20-25 yıllık çalışma periyodunda verilen kıdem ücret artışından yararlandırılmamaktadır. Bu uygulama yüzünden personeller kurumlarını dava etmekte olup, bu davalar da hem yargı yükünü arttırmakta, hem de iş barışını olumsuz yönde etkilemektedir.    

Mil-Enerji Sen olarak talebimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 4/C’den 4/B statüsüne geçirilmiş ancak, mevcut 4/B kadrosundakiler gibi özlük haklarından yeterince yararlandırılmayan bu personellerin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturmasıdır.

Yavuz KOYUNCU
Mil-Enerji Sen
Genel Başkan Yardımcısı