Haksızlığı bitirme ısrarı ve hakkı inşa kararlılığından beslenen sendikal mücadeleyle; 4-C statüsü garabetini sona erdirdik. 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi yürürlükten kaldırıldı. Fakat 4-C’den kurtulan personelin sorunları tam olarak ortadan kaldırılmadı.

Sistemi 4/C’den, arkadaşlarımızı 4/C’lilikten kurtardık. Fakat “mevzuat” ve “kamu yönetimi”, arkadaşlarımızı “üvey kamu görevlisi” görmekten kurtulamadı. Biz, 657’nin üveyi statüsüne son verdik, mevzuat ve bürokrasi ise el birliğiyle 4/B statüsünün üveyi haline getirdi.

30.03.2018/30376 sayılı R.Gazete 2018/11587 Sayılı Esaslar İle Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar:geçici personelin hakları kısıtlanmış, imkanları sınırlanmış, anayasal hakları budanmış 4/B’li personel statüsü üretildi.

Sözleşmeli statüsündeki yanlışlıklar, haksızlıklar, güvencesizlik yetmezmiş gibi 4-C’den 4-B’ye geçenlere ilave yanlışlar, sınırlar, sıkıntılar ve haksızlıklar ihdas edildi. Sözleşmeli personel statüsüne itirazımızdan zerre taviz yok, böyle sözleşmeliliğe isyanımız var.

4-C’den kurtulan arkadaşlarımız, elbette 4/B’den de kurtulup kadrolu olmalı. Bu gerçekleşinceye kadar mevcut sözleşmeli personel mevzuatından ve haklarından eksiksiz yararlandırılmalı. Bu kapsamda, yer değiştirme hakkına sahip olmalı, emsalleri gibi ek ödeme almalılar.

Unvan sınırlamasından ve emekli olma dayatmasından kurtarılmalılar. Sözün özü 4/C’den 4/B’ye geçen arkadaşlarımızın yaşadığı,“sözleşmeli personel statüsüne kısmı geçiş” sonucu doğuran mevzuat/uygulama hataları bir an önce giderilmeli,tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli.