Görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarda kadrolu memurlarla aynı diploma, aynı KPSS puanı ile farklı şartlarda çalışmaktadırlar. Bunlara örnekler vermek gerekirse 657/ 4B li personelin babalık izni 3 (üç) gün olmasına rağmen kadrolu (657/4A) personelin babalık izni 10 (on) gündür. 4B’lilerin nikah izni yine 3 gün iken kadrolu personelin nikah izni 7 (yedi) gündür. Kadrolu personeller; arazi tazminatı, seyyar görev ücreti, doğu tazminatı gibi ek ödemeler almasına rağmen 4B’liler sadece net maaş almaktadır. Kadrolu personellerin yıllık izinleri diğer yıla aktarılmasına rağmen 657/ 4B lilerin yıllık izinleri aktarılamamaktadır. Kadrolu personellerin, eş durumu ve kurumlarının her yıl belirli zamanlarda belirlemiş oldukları zamanlarda tayinleri mevcut iken 4B’liler bu haklara sahip değiller.

2011 ve 2013 yıllarında Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılmış olan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 4B li personeller Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatı ile 4A kadrosuna geçirildi. Bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararnameler belirli tarih aralıkları ile sınırlı olduğu için 657/4A kadrosuna geçiş hakkından 2013 Haziran ayından sonra işe başlayan 4B’liler yararlanamadı. Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu bu birlik ve beraberlik günlerinde ve Yeni Anayasa çalışmalarının başlatıldığı bu süreçte Siz Devlet Büyüklerimizden; yapılacak Kanuni değişikler ile 4B’li Sözleşmelilerin, 4A kadrosuna geçirilerek kadrolu çalışanlar ile Eşit Haklara sahip farklı statülerin ortadan kalktığı Kamu Çalışanı statüsüne kavuşturulmasını temenni ediyoruz.

Yasin KARAKAYA/Kamubiz.com