Resmî Gazete

30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31614

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4519

Ekli ''Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulmasına, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KARAR