3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan IV. Grup (c) Bendi Madenlerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Krom ve Kurşun İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4384) 19 Ağustos 2021 Tarihli ve 31573 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

19 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31573

Memurlar Ek Zam Beklerken ''Eksi Zam'' Geliyor Memurlar Ek Zam Beklerken ''Eksi Zam'' Geliyor

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4384

3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi kapsamında yer alan IV. Grup (c) bendi madenlerden alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına, mezkûr Kanunun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI