Kamuajans.com – Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı broşüre göre, öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar 4 adımda, borçlarını ödeyebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, öğrenim ve katkı kredisi borcu olanların borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir broşür yayımladı.

Gözden kaçırmayın

Bebek ve Çocukların Ay Ay Aşı Takvimi Bebek ve Çocukların Ay Ay Aşı Takvimi

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun ile Öğrenim ve Katkı Kredisi borcu olanlardan, 17/11/2020 tarihi itibarı ile vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin, • Borç asılları ile • Gecikme zammı yerine Yi-ÜFE (Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi) oranı esas alınarak güncellenen tutarın, ödenmesi halinde; birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular, 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar;
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi www.gib.gov.tr veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden interaktif Vergi Dairesine giriş yaparak,
• Vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, yapılabilir.

Başvuruların yazılı olarak yapılması durumunda, taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi hâlinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

ÖDEME ŞEKLİ

Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

PEŞİN ÖDEME VE İNDİRİM

Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır. • Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM yapılacaktır. Ödemelerin 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) yapılması gerekmektedir.

Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerinin süresinde ve tam olarak ödenmesi
geremektedir.

TAKSİTLE ÖDEME

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara aşağıda yer alan katsayılar uygulanacaktır:

KATSAYI ORANLARI

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN ÖDEMEDE İNDİRİM

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 tarihi sonuna kadar) ödenmesi halinde;

Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır. • Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan %50 İNDİRİM yapılacaktır. tutardan Pandemi nedeniyle başvurularınızın ve ödemelerinizin Gelir idaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılmasını tavsiye ederiz.