Ofis Bir-Sen Samsun İl Başkanı Fevzi GÜL, son zamanlarda tartışma konusu olan ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan 3600 ek gösterge ile ilgili yazılı basın açıklaması yaparak “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 24.05.2018 tarihinde seçim beyannamesinde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılacağı müjdesi verilmişti. Verilen bu müjde için Çalışma Bakanlığınca hazırlanan taslağa şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürlerinin de eklendiği bilinmektedir. Düzenlenen taslak diğer kamu çalışanlarının ötekileştirilmesi ve yapılan iyileştirilmelerden faydalandırılmaması, Anayasamızın Hak, Adalet ve Eşitlik ilkeleri ile bağdaşmamakta olup, böyle bir düzenleme ile 3600 ek göstergenin belli meslek gruplarına verilmesi kamu çalışanlarımız içerisinde büyük tepkilere yol açacağı gibi, çalışma huzurunu ve barışını zedeleyecektir. O sebeple 3600 ek gösterge yasasının meslek ayrımı yapmadan, iş kollarına göre değil, eğitim düzeylerine bakılarak yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca diğer kurumlarda çalışan kamu çalışanları 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bu kurumlara geçmenin yollarını arayacak, yatay geçiş talepleri artacak ve bu konu ile alakalı olarak iş ve işlemler kurumların işleyişinde büyük sorunlar yaratacaktır” dedi.

Memurların %15 Vergi Dilimi Sabitlenmeli, 3600 Ek Gösterge Kamuda Çalışan Üniversite Mezunu Tüm Memurlara Verilmelidir!

Ofis Bir-Sen Samsun İl Başkanı Fevzi GÜL, “Ofis Bir-Sen olarak kamuda çalışan tüm memurlarımızın beklentilerinin, özlük haklarının yeniden düzenlenerek, ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve vergi dilimin %15 e sabitlenmesi olduğunu belirtiyor, 3600 ek göstergeden kamuda çalışan tüm üniversite mezunlarının faydalanmasını sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz” dedi.