Resmî Gazete

8 Ekim 2021 CUMA

Sayı : 31622

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 Sayılı Atama Kararı aşağıda gösterilmiştir.

KARARLAR