2021 DUS ve STS (Diş Hekimliği)'e ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanıp, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılıp 2021 DUS ve STS (Diş Hekimliği) puanı belirlenecek.

2021 DUS Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

2021 STS Diş Hekimliği alanından başvuran adaylar için, 2021-STS 3 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da yapıldı. Sınav, saat 10.15'de başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve 150 dakika sürdü. Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekmektedir. 

STS DİŞ HEKİMLİĞİ ALAN TESTİNİN YAKLAŞIK KAPSAMI

Sınavda uygulanacak test sorularının seçilebileceği alanlar, Tablo-1' de gösterilmiştir.

Tablo-1 Diş Hekimliği Alanında Test Alanları*

Alanlar

Anatomi

Histoloji ve Embriyolojİ

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Restoratif Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Periodontoloji

Ortodonti

Endodonti

Çocuk Diş Hekimliği

* Bu tabloda gösterilen alanlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi burada yer almayan alanlardan da soru sorulabilir.

DUS DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

DUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak DUS puanı belirlenecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

STS DİŞ DOKTORLUĞU DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testin uygulandığı sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların sınavda testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların STS puanları olacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. 

2021-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve 2021-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği), 3 Ekim 2021 tarihinde uygulandı. Başvurular 13-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru tarihi 2 Eylül 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

Başvurular 13-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru tarihi 2 Eylül 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı  (% 10)