İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından E-23635644-249-17461 sayılı 21 Ekim 2020 tarihli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları konulu yazı yayınlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı Genelgede ''Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlamalarının yüce milletimizin bağımsızlık bilincini
perçinlemesi, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ulusal dayanışmaya katkı sunması ve Devlet adına törenlerin sadece bu günde icra edilebilmesi açısından ulusal bayramlarda düzenlenen tören ve kutlamalar içerisinde müstesna bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

05.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre; il/ilçelerde, Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı ya da kaymakamların başkanlığında belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü ile mülki idare amirince uygun görülecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan “Tören ve Kutlama Komiteleri” tarafından hazırlanacak olan Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programında çelenk sunma, tebrikat kabulü, törenler, kabul töreni içeriklerine yer verileceği hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturan Koronavirüs (Covid­19) salgınının oluşturduğu riski yönetme adına alınan tedbirlere/önlemlere uyulması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede Cumhuriyetimizin ilanının 97 nci yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, Covid­19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz “kontrollü sosyal hayat” döneminin maske ve temizlikle birlikte temel prensiplerinden olan fiziki mesafe kuralına riayet edilebilmesi için bazı ilave önlemlerin alınarak kutlanması dönemsel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bu kapsamda;

1. Tören ve Kutlama Programlarında yer alacak her türlü tören/etkinlik/faaliyetin; 

Temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde icra edilmesi, 

Bu tören/etkinlik/faaliyetlerde, Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde” yer alan her türlü tedbirin (tek kullanımlık servis malzemelerinin tercih edilmesi, oturma düzeninde mesafe kuralına uyulması, programa girişlerde ateş ölçülmesi, uygun alanlarda el antiseptiği bulundurulması vb.) eksiksiz alınması/uygulanması, 

Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan koronavirüsün muhtemel kalabalıklar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak tören/etkinlik/faaliyetlere katılacak katılımcı sayılarının sınırlandırılması,

2. 28 Ekim günü gerçekleştirilecek olan Çelenk sunma törenlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcıyla icra edilmesi,

3. Tebrikat kabulü törenlerinin mümkün olduğunca açık alanlarda, fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde ve sınırlı sayıda katılımcıyla (büyükşehirlerde 60, diğer illerde 40 kişiyi geçmeyecek şekilde) gerçekleştirilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın bizzat Vali/Kaymakamlar tarafından tebrikat kabulünü müteakip yapılması ve valilik/kaymakamlık sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanması,

4. Tören ve Kutlama Komitelerince; 

Kamu kurum/kuruluşları, özel işyerleri, binalar ile caddelerin bayrak ve flamalarla donatılmasına önem verilmesi ve vatandaşlarımızın evlerinin cam ve balkonlarını şanlı Bayrağımız ile donatması hususunda ilgili birimlerin teşvik edici paylaşımlarda bulunması, 

Cumhuriyet Bayramımıza yakışır ses ve/veya ışık gösterilerinin düzenlenmesi, 

Ayrıca çevrimiçi etkinliklere de yer verilmesi, 

Valiliklerimizin/Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda bu amaçla süslenmiş/donatılmış araçlarla (ses yayını da yapılacak şekilde) etkinlikler düzenlenmesi, 

Mobil araçlarla ses ve müzik yayını yapılması gibi,

Cumhuriyet Bayramının coşkusunu yansıtabilecek ve aynı zamanda salgınla mücadele koşullarına uygun tören/etkinlik/programlara yer verilmesi, 

5. Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenerek Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97 nci yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programlarının yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, büyük bir coşkuyla ve birlik/beraberlik içerisinde kutlanmasına yönelik gerekli planlama ve uygulama aşamalarının Vali ve Kaymakamlarımız başta olmak üzere il/ilçedeki sıralı/sorumlu amirleri tarafından bizzat takip edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.'' denilmiştir.