657 sayılı Kanunun 108. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır."

Sözleşmeli personelin durumu

4/B sözleşme esaslarında şu hüküm yer almaktadır:

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır."

657 sayılı Kanunun 108. maddesi askere gidecek olanların aylıksız izinli sayılmasını öngörmüştür.