Genel Müdür V. Bakan a. Cevdet VURAL imzalı resmi yazıda ''Aday öğretmenlik iş ve işlemleri 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup 04 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan AKS Kılavuzu doğrultusunda aday öğretmenler, 05 Eylül 2021 tarihinde Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) tabi tutulmuş ve 24 Eylül 2021 tarihinde sınav sonuçları duyurulmuştur.

Bu kapsamda; sınav sonucunda "Başarılı" olan adaylar için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği sınav ilan tarihi olan 24 Eylül 2021'in adaylık tamamlama tarihi olarak kabul edilmesi, sınav sonucu "Girmedi" veya "Başvurmadı" olarak belirtilen aday öğretmenlerin sınava katılmama mazeretlerinin İl Millî Eğitim Müdürlüklerince incelenerek yasal mazereti kabul edilenlere Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 19. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince "Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır." hükmü doğrultusunda mazeretli dönem atlatma işlemi yapılması, mazereti bulunmayan ya da mazereti kabul edilmeyenlere ise 2. maddede belirtilen "Başarısız" hükümlerinin uygulanması ve Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi, sınav sonrası yapılması gerekli iş ve işlemlerin, MEBBİS Aday Performans Değerlendirme Modülüne ivedilikle işlenerek adayların özlük işlemlerinde aksamaya neden olunmaması hususlarında; bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.'' denilmiştir.