Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/477, 478) 27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Günün Önemli Kararları (25 Ağustos 2021) Günün Önemli Kararları (25 Ağustos 2021)
2020/477 Karar Sayılı Karara göre; Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa UZUN atanmıştır.

2020/478 Karar Sayılı Karara göre; Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Faruk BAYRAKTAROĞLU atanmıştır.