Organize sanayi bölgelerinin içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören her öğrenci için 4 bin 630 liradan başlayarak alanlara göre 6 bin 420 liraya kadar eğitim ve öğretim desteği verildiğini aktaran Ziya Selçuk, "Bu kapsamda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 71 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesine 216 milyon 934 bin 638 lira ödeme yapılmıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 53 bin 595 öğrencinin eğitim ve öğretim desteği ödemesi Bakanlığımızca karşılanacaktır." bilgisini verdi. 
 
Geçtiğimiz yıl 117 olan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sayısının bu yıl 81 ilde olmak üzere 135´e çıkarıldığını aktaran Selçuk, 2018 Haziran ayı itibarıyla BİLSEM´lerde toplam 33 bin 720 öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi. Selçuk, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel eğitim okullarında toplam 50 bin 25 özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim aldığını ifade ederek, "2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel yetenekli bireyleri tanılama sürecinde 1, 2 ve 3´üncü sınıf düzeyindeki 259 bin 166 öğrenci tablet bilgisayar üzerinden grup tarama uygulamasına katılmıştır." diye konuştu.
 
Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocukların yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmanın Bakanlıklarının öncelikli politikaları arasında bulunduğunu aktaran Selçuk, tüm yerleşim yerlerinde bulunan özel yetenekli öğrencilerin özgün tanılama araçları ile tespit edilmesi ve gelişim süreçlerinin desteklenerek izlenmesinin, bu öğrencilerin uzun vadede hem bireysel yaşamlarına hem de ülkenin büyümesine katma değer oluşturmalarının sağlanacağını söyledi. Bu amaçla özel yetenekli bireylerin eğitimi için yeni bir mevzuat hazırlanacağını duyuran Bakan Selçuk, "Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulacak, bilim ve sanat merkezleri yeniden yapılandırılacaktır. Halen uygulanmakta olan özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır." dedi.