26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2021-EUS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adaylar sınav sorularını inceleyebilmek amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), 26 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. 2021 EUS 135 dakika sürdü. Sınavın ardından sınava katılan adaylar tarafından soru ve cevapların yayınlanması merakla bekleniyordu.

2021 EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)'ta, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru yer aldı. 2021 EUS sınavının değerlendirilmesi, soru ve cevaplarının yayınlanması ile ilgili bilgiler şöyle:

DEĞERLENDİRME

EUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak EUS puanı belirlenecektir. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. 

2021-EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş) Sınavı 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 10-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru tarihi 26 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)