Genel Müdür V. Bakan a. Murat İLİKHAN imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüz koordinesinde ve UNICEF Türkiye Temsilciliğinin teknik ve finans desteği ile yürütülmüş "Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında okul öncesi ve ilkokulda sınıf içi değerlendirme süreçlerinin düzenlenmesi amacıyla öğretmenler ve aileler için kılavuz kitaplar hazırlanmıştır. Ayrıca yine Genel Müdürlüğümüz ile UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (OSTD)” projesiyle sınıf içi ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda derse dâhil edilmesi amacıyla öğretmenler, yöneticiler ve rehber öğretmenler için toplamda on bir alanda ölçme ve değerlendirme kılavuz kitapları oluşturulmuştur.

Söz konusu kılavuz kitapların tamamı ÖDM Portalında yayımlanmış olup bu kaynaklarla ilgili okulların haberdar edilerek öğretmen ve velilerin içeriklerden yararlanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.