Buna göre Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni bakanları belli oldu. Ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirildi.

2021/193 Karar Sayılı Karara göre; Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında oluşturulan yeni birimler

a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,
e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
f) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
g) Personel Genel Müdürlüğü,
ğ) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
h) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
j) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan birimler

a) Çalışma Genel Müdürlüğü,
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
c) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,
ç) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
d) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
e) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
f) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
g) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ğ) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,
h) Personel Dairesi Başkanlığı,
ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
j) Özel Kalem Müdürlüğü."

2021/194 Karar Sayılı Karara göre; Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Bayram Yılmaz atanmıştır.

2021/195 Karar Sayılı Karara göre; Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alınmıştır.

2021/196 Karar Sayılı Karara göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne Afşın Burak Bostancı atanmıştır.

2021/197 Karar Sayılı Karara göre; Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeliğine Suat Ünal atanmıştır.

2021/198 Karar Sayılı Karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın görevden alınmıştır.

2021/199 Karar Sayılı Karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez görevden alınmıştır.

2021/200 Karar Sayılı Karara göre; Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Çelebi atanmıştır.

2021/201 Karar Sayılı Karara göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın atanmıştır.

2021/202 Karar Sayılı Karara göre; Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yeniden seçilmiştir.

2021/203 Karar Sayılı Karara göre; Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Harun Çiftçi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

2021/204 Karar Sayılı Karara göre; İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan atanmıştır.

2021/205 Karar Sayılı Karara göre; İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atanmıştır.