Geçtiğimiz haftalarda yapılan Açıköğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı'nın ardından öğrencilere ek sınav hakkı tanındı. Sınavın ardından soru ve cevapları yayınlanacak. Sınav soru ve cevaplarını sorgulamasını açıköğretim lisesi sitesinden ve açık lise uygulamasından sorgulayabilirsiniz.

2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Sonuçları 2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Sonuçları

Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı ve Açık Öğretim Lisesi Sınavı'na katılamayan öğrenciler için düzenlenen AÖL ek sınavları 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Ek sınav için kayıt ücreti yatırdığı halde 16 - 20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler (tekrar kayıt ücreti yatırmadan), 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde (2020-5 ek sınav için) herhangi bir nedenle kayıt yenileyemeyen öğrenciler ise 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıtlarını yenileyip (kayıt ücreti yatırarak) 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yapılacak olan çevrim içi (online) sınavlara katıldılar. AÖL Ek Sınavın ardından soru ve cevapların yayınlanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-54315259-480.03-28758747 sayılı 30 Temmuz 2021 tarihli Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ek Çevrim İçi Sınavı konulu Genel Müdür Bakan a. Dr. Sadri ŞENSOY imzalı resmi yazıda '' Millî Eğitim Bakanlığının 13/07/2021 tarihli ve 28210494 sayılı Makam Oluru ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ek Sınavı'nın 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığının 13/07/2021 tarihli ve 28210494 sayılı Makam Olur’u gereğince imzalanan Millî Eğitim Bakanlığı; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü arasında Açık Öğretim Kurumları Sınav Uygulamalarına ilişkin imzalanan 2021/Pr.No-6 numaralı Protokolün; 5.2.25 inci maddesi “Görme engelli öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Sınavdan 7 gün önce başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması halinde bu adaylara Halk Eğitim Merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmalarısağlanacaktır ”şeklinde, 5.2.28 ncı maddesi “Adayların kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır ” şeklinde ve 5.2.33 üncü maddesi “Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar çevrimiçi sınav uygulamasına alınmayacaktır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından tutuklu ve hükümlü adayların çevrimiçi sınava giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Çevrimiçi sınava katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Tutuklu ve hükümlü adaylar için sınav, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan adaylara ait bilgilerin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi halinde yıl içinde yüz yüze yapılacak sınavlarla birlikte gerçekleştirilecektir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının 18/06/2021 tarihli ve 26667798 sayılı Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yapılacak çevrim içi sınavlara azamisayıda öğrencinin katılması için; engelli öğrenciler ve internet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde; internet erişimi sağlanan okul/kurum müdürlüklerinde, ev/hastanede ve/veya okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek sınava katılmalarının sağlanması, okuyucu/kodlayıcılar ile internet erişimi sağlanan okul/kurum veya ev/hastanede öğrencilere rehberlik etmek için görevlendirilecek görevlilere yapacakları görev için ödenecek sınav ücretlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Sınav görevi” başlıklı 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ek ders olarak ödenmesi, bahsi geçen iş ve işlemlerin yurt içinde ilgili milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise ilgili eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığının 13/07/2021 tarihli ve 28210494 sayılı Makam Oluru ve Millî Eğitim Bakanlığının 18/06/2021 tarihli ve 26667798 sayılı Makam Oluru ve Millî Eğitim Bakanlığı; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü arasında Açık Öğretim Kurumları Sınav Uygulamalarına ilişkin imzalanan 2021/Pr.No-6 numaralı Protokol gereği, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ek Sınavlarında milli eğitim müdürlüklerince yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir.

İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, ilgili milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve internet erişimi ile bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, ilgili milli eğitim müdürlüğünce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, internet erişim hizmeti verilen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilere rehberlik etmek için görevlendirilenler ile okuyucu/kodlayıcı olarak görev yapanlara, yaptıkları görev için Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Sınav görevi” başlıklı 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ek ders ücretlerinin ödenmesi, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilgili il milli eğitim müdürlüğü sorumluluk bölgesinde; internet erişimi sağlanan toplam öğrenci sayısı, internet erişimi verilen okul/kurum sayısı, okuyucu/kodlayıcı hizmeti verilen toplam öğrenci sayısı, ek ders ücreti ödenen toplam görevli sayısı ile toplam ödenen ek ders ücreti bilgilerinin yazımız ekinde bulunan örnek tabloya işlenerek en geç 25 Ağustos 2021 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi için, gerekli tedbirlerin alınması, konu hakkında ilgili birim ve personele bilgi verilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.