Ağaçlar da tıpkı insanlar gibi birer canlıdır. Dolayısıyla nasıl ki insanlara önem veriyorsak ağaçlara da önem vermeliyiz ve korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü ağaçlar, insanların akciğeridir.

İzinsiz olarak ormandan kesilen her ağaç hatta her dal parçası yasal çerçevede suç olarak görülüyor. Bu suçu işlerken tespit edilen kişilere yasal prosedürler uygulanarak ceza veriliyor.

Dünyanın yaşanabilir bir yer olması canlı yaşamının devam edebilmesi için en önemli rolü üstlenen ağaçlar dünyanın geliştirilmesi modernliğin ve teknolojinin ilerlemesi ile yok edilerek yerini betonlaşmanın adı olan kentleşmeye bırakıyor.

Ağaçlar her ne kadar dilsiz kendini ifade edemeyen varlıklar olsada hayvanlar ve insanlar gibi canlı varlıklar olduğunu her zaman unutuyoruz. İnsanoğlu olarak modernleşme ve kentleşme adı altında bize sunulan Dünya'yı değiştirme çabasındayız ve bunuda en çok ağaçları keserek ormanları yok ederek yapıyoruz.Kentlerde yaşayan insanlar için ormanlık alanlar yavaş yavaş yok olurken bunun en önemli etkenlerinden biride ormanlarda kaçak ağaç kesimi yapan insanlar olarak görülebilir. Devletin gözetimi dışında kaçak olarak kesilen ağaçların yerine herhangi bir yeni fidan dikilmediği ve ağaç kesiminde yeni gelişmekte genç ağaçların kesilmesinden dolayı oluşan felaketlerin önlenebilmesi için ağaç kesimi yapan kişilerin bu işi yapabilmek için belli prosedürleri uyguluyor olması gerekiyor.

2017 yılındaki düzenlemeye göre; yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmaya 369 ile 2 bin 978 TL arasında idari para cezası kesiliyor.

Yaş ağaçları yaralamak, tepelerini ve dallarını kesmek veya kopartmak, dikili yaş veya kuru ağaçlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak da en az 369 en çok 2 bin 978 para cezasıyla karşılaşmak anlamına geliyor.

Bu suçların Milli park olarak ayrılmış ormanlarda işlenmesi halinde verilecek idari para cezası 500 liradan aşağı olmayacak. Bu fiilin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar veriliyor.