29 Ağustos 2021 tarihinde yapılan YÖKDİL/2 Sınavı'nın ardından gözler öncelikle YÖKDİL sınavının soru ve cevaplarının yayınlanmasına daha sonra da sınav sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve kendine özgü bir puanlama sistemi esas alınacaktır.

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’unun ÖSYM tarafından, sınavdan kısa bir süre sonra yayınlandı.

2021-YÖKDİL/2 Sınavı; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında saat 10.15’de yapıldı ve 3 saat (180 dakika) sürdü. 

YÖKDİL sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Binlerce aday; doktora yapmak ve akademisyen olmak için ter döktü. YÖKDİL sınavına dair soru cevaplar sınavdan kısa bir süre sonra açıklandı.

2021-ALES/2 Sınav Sonuçları 2021-ALES/2 Sınav Sonuçları

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. 2021 YÖKDİL/2 Sınavı Başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru soruldu.

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)