2021 yılı çalışan işçi ve memurlarla ilgili vergi dilimleri değişti. 2021 yılı çalışanların maaşları üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir. 2021 yılı aylık maaş bordronuzda 'Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı' kısmında bu tutarı görebilirsiniz.

2021 yılının ilk aylarında olmasa da ilerleyen aylarda maaşlardan kesinti yapılmasına neden olacak olan gelir vergisinin 2021 yılı yeni oranları belli oldu. 2021 yılı vergi dilimine girilecek ilk rakam 24.000 TL olacaktır. Çalışanların ilerleyen aylarda maaşlarında ciddi bir kesinti yaşanabilir ve bakiyelerinde hiç beklemedikleri eksilmeler oluşabilir.

2021 yılındaki vergi dilim oranları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesi esası çerçevesinde düzenlenmiştir. Belirtilen esasa uygun tarife ise 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmuştur. Buna göre de 2021 yılındaki yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır:

Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

24.000 TL’ye kadar vergi oranı % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için % 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için % 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 43.390 TL, fazlası için % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası % 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

24.000 TL’ye kadar vergi oranı % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için % 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için % 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası için % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası % 40

2021 Memur ve Emekli Toplu Görüşme Zammı ve Seyyanen Zammı Ne Kadar Olacak? Pazarlık Ne Zaman Netleşecek? 2021 Memur ve Emekli Toplu Görüşme Zammı ve Seyyanen Zammı Ne Kadar Olacak? Pazarlık Ne Zaman Netleşecek?

Vergi hesaplamalarındaki yöntem ve kriterler değişiklik göstermiyor ancak vergi oranlarının değişmesiyle birlikte mükelleflerin gelir ve gider dengelerini yeniden değerlendirmeleri gerekebiliyor. Vergi hesaplaması için de brüt maaştan, brüt maaşın % 14’ü olan SGK İşçi Payı ve brüt maaşın % 1’i olan İşsizlik sigortası İşçi Payı düşülür. Ortaya çıkan tutarın ise ait olduğu vergi dilimi bazında oranı alır. Ortaya çıkan son sonuç ise çalışanın gelir vergisi tutarıdır.