Ortaokuldan başarıyla mezun olan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeleri iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Merkezi sınav puanına dayalı yerleştirme ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan Merkezi Sınava katılan öğrenciler, bu sınavda gösterdikleri performanslara göre sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmektedir.

Yerel yerleştirme ise Merkezi Sınava katılma durumundan bağımsız olarak öğrencilerin ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerde tercihleri doğrultusunda sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirilme sürecini ifade etmektedir. Bu raporda ilk yerleştirme kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen merkezi sınav puanıyla (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak incelenmiştir.

2021 LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi ve yerel yerleştirme adımları ve tarihleri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, merkezi ve yerel yerleştirme süreci bir yerleştirme ve iki dönemde yapılacak yerleştirmeye esas nakil işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin sonunda henüz bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Yerleştirme ve Nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilmektedir.

2021 yılında 1.243.830 öğrenci 8. sınıfı başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun (Merkezi Sınava otomatik başvurusu yapılmış) olmuş ve bu öğrencilerin 1.038.492’si merkezi sınava katılmıştır. Merkezi sınav sonucuna göre 168.924 öğrenci merkezi olarak yerleşmiştir. Dolayısıyla, 2021 yılında ortaokuldan mezun olan öğrencilerin %13,58’i sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir.

İkinci yerleştirme türü olan yerel yerleştirmede ise öğrencilerin ikamet adresleri ve tercih ettikleri okulların kayıt alanları dikkate alınmaktadır. Yerel yerleştirmede öğrenciler beş tercih yapabilmekte, üçten fazla tercih yapmaları durumunda ikinci bir okul türüne yönelik tercih yapmaları gerekmektedir. Yerel olarak yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerinden birine yerleşme oranlarının %92 olduğu görülmüştür. Bu oranın 2019 yılında %91,08, 2020 yılında %91,60 iken 2021 yılında %92 olması, bu oranların karşılık geldiği öğrenci sayısı dikkate alındığında önemli bir iyileştirme olduğunu göstermektedir. 

RAPOR