Kamuajans.com – İlgi (a) Yönerge kapsamında yapılan Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik teorik sınavlarının e-Siay olarak yapılması için hazırlanan ilgi (b) Kılavuz, 29 Aralık 2020 tarihinde www.meb.gov.tr intemet adresinde yayımlanmıştır.

Gözden kaçırmayın

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi

Bu kapsamda; ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz hükümleri doğrultusunda, "2021 Yul Kalfalik/Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi" hazırlanmıştır.

Sınav süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve sınava girecek adayların mağdur olmamaları için yazımız ekinde gönderilen "2021 Yılı Kalfalık/Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi"ne titizlikle uyulması gerekmektedir.

ilgi (b) Kılavuzda belirtilen "2021 Yılı Usta Öğreticilik Smavları Çalışma Takvimi", gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandığında ayrıca duyurulacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. Birlikte, En Doğruya

Kemal Varın NUMANOĞLU

Bakan a. Genel Müdür