2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3136) 27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayınlandı.

Memurlar için yoksulluk sınırında yeni güncelleme ! Birleşik Kamu- İş açıkladı : 22 bin 377 lira Memurlar için yoksulluk sınırında yeni güncelleme ! Birleşik Kamu- İş açıkladı : 22 bin 377 lira
Resmî Gazete

27 Ekim 2020 SALI

Sayı : 31287 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3136

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın onaylanmasına karar verilmiştir.

26 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3136)