2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sistem açık bırakıldı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu Sistem açık bırakıldı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla
olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayınlanmış olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlandı.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alındı.

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 26 Ocak 2021 tarihinden itibarendir.

Sonuçlar İçin Tıklayınız