LGS kapsamındaki merkezî sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. 

1.1 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav

Ortaöğretim kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır. Sınava 2020-2021 eğitim öğretim yılında örgün eğitim verilen okulların 8. sınıfında kayıtlı olan resmi ve özel ortaokul öğrencileri, imam hatip ortaokulu öğrencileri, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, geçici eğitim merkezi öğrencileri ve yurtdışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilmektedir. 

2021 yılında Merkezi Sınavın uygulama süreci, bir önceki yılda olduğu gibi Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilmiş ve testin uygulama sürecinde bu salgının etkilerini en düşük düzeye indirmek için çeşitli önlemler alınmıştır. 2020 yılında ilk kez gerçekleştirilen merkezi sınava öğrencilerin kendi okullarında girmesi uygulaması 2021 yılında da sürdürülmüştür. Bu uygulamanın yanı sıra, öğrencilerin sınava kayıtları merkezi olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiş, öğrenci ve velilerin sınava katılım için herhangi kişisel bir başvuru yapmalarına gerek kalmamıştır. Sınav başvurusunun otomatik yapılmasının ardından öğrencilerin sınava giriş belgeleri de sıralarına yerleştirilmiştir. Bu uygulamalar, salgın döneminde öğrenci ve veli hareketliliğini en düşük seviyede tutmak için önemli katkı sağlamıştır.

Öğrencilerin merkezi sınava kendi okullarında girmesinin sağlanması ve salgına karşı alınan önlemler, uygulama yapılan okul sayısında da önemli artışlara yol açmıştır. Merkezi sınav uygulaması 2019 yılında 3.873 okulda gerçekleştirilirken 2020 yılında bu sayı 18.139’a, 2021 yılında ise 17.793 okula ulaşmıştır. Benzer artış görevli sayısında da görülmektedir; 2019 yılında yaklaşık 149 bin sınav görevlisi görev yaparken bu sayı 2020 yılında yaklaşık 353 bine, 2021 yılında ise yaklaşık 350 bine yükselmiştir. 2021 yılında merkezi sınava katılan öğrenci sayısı 2020 yılına göre %42 azalmasına rağmen sınav görevlisi ve okul sayısı benzer seviyede kalmıştır. Böylece sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması ve sosyal mesafenin artırılması sağlanmıştır. Okul bahçesi ve koridorlarında öğrencilerin maske takması zorunlu tutulmuş, sınav görevlileri tarafından öğrencilere maske ve dezenfektan temin edilmiştir. Okul bahçesine yalnız öğrencilerin girmesine müsaade edilmiş, veliler okul bahçesine alınmamıştır. Uygulama yapılacak okullar sınav öncesinde dezenfekte edilmiş, bu işlemden sonra sınav gününe kadar kullanımları engellenmiştir. Salgının olası etkileri ve sınav kaygısını engellemek için okul psikolojik danışmanları da Merkezi Sınavda görev yapmıştır. Alınan tüm önlemler, sınav uygulamasının standartlara uygun bir şekilde ve salgın etkilerinden mümkün olduğunca arınmış şekilde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 LGS yerleştirme Sonuç Sorgulama meb.gob.tr, LGS Sonucu öğrenme LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 LGS yerleştirme Sonuç Sorgulama meb.gob.tr, LGS Sonucu öğrenme

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından son üç yıldır sağlanan kaynak çeşitliliği 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmüş; örnek sorular, çalışma soruları ve fasiküller yayımlanmaya devam etmiştir. Toplam 1105 örnek soru, 3796 çalışma sorusu ve 103 fasikül öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Böylece, isteyen her öğrencinin Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından geliştirilen destek materyallerine ulaşabilmesi sağlanmıştır. Materyal destekleri, sınava hazırlanma sürecinde öğrencilere eşit imkânlar sunmak açısından önem teşkil etmektedir.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında sınav görevlileri ve öğrencilerin salgından etkilenme durumları yakından incelenmiş, riskli görülen, temaslı ya da Covid-19 testi pozitif olan öğrencilerin ayrı binalarda sınava girmesi sağlanmıştır. Bu binalarda yapılan sınav uygulamalarında sağlık görevlileri de hazır bulunmuştur. Salgına bağlı riskler taşıyan, temaslı veya testi pozitif olan sınav görevlilerinin ise görevleri iptal edilmiştir. Böylece, salgın sürecinde de tüm öğrencilerin merkezi sınava katılım haklarının korunması sağlanmıştır.

RAPOR