Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gönderilen Yazıyla Beraber 2021 MTSK, SRC ve İş Makineleri Sınav Ücretleri Belli Oldu.

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartlar Değişti Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartlar Değişti

Bilindiği üzere ilgi (a) Kanun’un 42 nci maddesinde; “… Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir…” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, ilgi (b) Makam Onayı ve ilgi (c) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, KDV, damga vergisi, hazine payı, SHÇEK payı ve diğer maliyetler de dikkate alınarak kurslara kayıt yaptıran, kurslarda kayıtlı olanlardan, 2021 yılında sınavlara girecek kursiyerlerden, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için 130 TL, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları için 110 TL ve özel iş makineleri operatörlük kursları için 120 TL sınav ücreti alınması Bakanlığımızca uygun görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer YILDIZ

Bakan a.