2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

Gözden kaçırmayın

2021 Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Büro Personeli alım ilanı 2021 Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Büro Personeli alım ilanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte /
Meslek Yüksekokulu
Bölüm Anabilim Dalı / Programı Unvan Kadro Derece Adet Nitelik
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Otistik çocuklarda mahremiyet eğitimi alanında çalışmaları
olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı
Bölümü
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Doktor Öğretim
Üyesi
5 1 Göstergebilim alanında çalışmaları
olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış ve Medeni Hukuk alanında
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Histoloji ve Embriyoloji alanından uzmanlığını almış
olmak.
Anatomi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Anatomi alanında uzmanlığını almış
olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Yarı iletken ince filmlerin optik özellikleri ve mikro akışkanlar konularında
çalışmaları olmak.


DİĞER ŞARTLAR:
1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru  yapmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 29.12.2021 dir.